Izrada web sajtova

Prepustite izradu vašeg sajta profesionalcima

Gart Creative za izradu web sajtova koristi WordPress koji sa 43% udela na web-u zauzima lidersko mesto.

Šta je WordPress?

WordPress je CMS jednostavan za korišćenje i veoma fleksibilan tako da može da se koristi za različite vrste sajtova. Iako je nastao sa idejom da olakša posao blogerima, dugogodišnjim razvojem je omogućena implementacija različitih funkcionalnosti u vidu plaginova specijalizovanih za različite namene (on-line prodaja, e-learning, prodaja nekretnina,…).

Web dizajn proces

1. Definisanje cilja i opsega

Prva stvar je identifikacija cilja ili ciljeva koje bi novi sajt trebalo da zadovolji. Ako ima više ciljeva onda je potrebno uspostaviti hijerarhiju među njima. Nakon precizne identifikacije cilja/eva potrebno je napraviti plan šta sve ulazi u opseg poslova (koje vrste stranice je potrebeno napraviti, koje funkcionalnosti su potrebne,…)

Trebalo bi odgovortiti na listu pitanja pre nego što započnete proces dizajna:

 • Koji cilj veb-sajt treba da postigne?
 • Koji problem rešava?
 • Ko su ciljni korisnici veb stranice?
 • Koja je nameravana korist koju bi korisnici imali korišćenjem vašeg veb sajta?
 • Šta je primarni cilj veb sajta – informisanje, prodaja, navođenje korisnika da se prijave za uslugu ili nešto drugo?
 • Da li postoji web sajt koji radi u istoj branši koju planirate da pokrenete? Koje su njegove prednosti i mane?
Definisanje cilja i opsega pri izradi sajta
Izrada mape sajta i wireframe-a

2. Izrada mape sajta i wireframe-a

Mapa sajta definiše sve potrebne stranice jednog web sajta i njihovu hijerarhiju. Vireframing (žičani model) je osnova dobro dizajnirane veb stranice. Obezbeđuje okvir za vizuelni dizajn veb sajta i elemente sadržaja (naslovi, blokovi teksta, fotografije, …) i služi kao vodič za konačni izgled. 

3. Izrada sadržaja

Sadržaj je razlog postojanja veb sajta. Vrednost koju pruža je razlog zašto se korisnici odlučuju da posete određenu veb lokaciju, tako da se ne može dovoljno naglasiti važnost dobro planirane strategije sadržaja. Razvoj sadržaja mora da se odvija uz postavljenu strategiju za SEO optimizaciju kako bi se osiguralo da sadržaj veb stranica dopre do ciljane publike. Dobro planirana strategija sadržaja povećava vidljivost sajta u rezultatima pretrage.
Izrada sadržaja
Dizajn sajta

4. Dizajn

Elementi dizajna novog veb-sajta trebalo bi da budu pod velikim uticajem postojećih elemenata brenda. Šema boja, dizajn logotipa i drugi elementi dizajna koji će biti korišćeni za web dizajn zavise od toga šta brend predstavlja. U slučaju startapa, postoji znatno više slobode. 

Dizajn sajtova (UI & UX) se radi u specijalizovanim softverima Adobe XD i Figma, koji omogućavaju da se naprave prototipi sajtova koji izgledaju i daju osećaj da su pravi. Takođe omogućavaju klijentima da odobre dizajn pre nego što se krene u proces razvoja.

5. Razvoj i testiranje

Razvoj sajtova je prebacivanje dizajna koji smo napravili u prethodnom koraku u živi sajt. Većinu sajtova pravimo u WordPress CMS-u, uz korišćenje proverenih dodataka koji proširuju opseg funkcionalnosti.

Razvoj veb sajta se radi na test adresi do dobijanja finalne istestirane verzije.

Testiranje veb-sajta je kritičan korak u procesu dizajna veb-sajta i treba da se odvija istovremeno sa razvojem.

Testiranje veb stranica se sastoji od različitih testova:

 • funkcionalnosti
 • upotrebljivosti
 • interfejsa
 • kompatibilnosti
 • performansi
 • bezbednosti
Razvoj i testiranje sajtova
Pokretanje i održavanje sajtova

6. Pokretanje i održavanje

Pokretanje veb stranice podrazumeva njen prenos sa test adrese npr. test.mojsajt.rs na produkcionu npr. mojsajt.rs. 

Pokretanje veb stranice nije kraj posla. To je samo jedna faza koja je postignuta. Faza održavanja je ono što sledi i ključna je za rad veb sajta.

Portfolio

FAQ

Vreme potrebno za izradu web sajta zavisi od puno faktora i obično za manje i jednostavnije iznosi 4-6 nedelja, dok za glomaznije web sajtove sa puno različitih funkcionalnosti može da bude znatno duže.

UI dizajn

„UI- User Interface“ znači „korisnički interfejs “ tj. sve zajedno dizajn korisničkog interfejsa. Korisnički interfejs je grafički izgled aplikacije. Sastoji se od dugmića na koje korisnici mogu da kliknu, teksta koji čitaju, slika, klizača, polja za unos teksta i svih ostalih elemenata sa kojima korisnik ima interakciju. Dizajn korisničkog interfejsa uključuje izgled ekrana, prelaze, animacije interfejsa i svaku mikro interakciju. Bilo koja vrsta vizuelnog elementa, interakcije ili animacije mora biti dizajnirana.

Ovaj posao pripada dizajnerima korisničkog interfejsa. Oni odlučuju kako će aplikacija izgledati. Moraju da izaberu šeme boja i oblike dugmadi – širinu linija i fontove koji se koriste za tekst. Dizajneri korisničkog interfejsa kreiraju izgled i osećaj korisničkog interfejsa aplikacije.

UI & UX dizajn se rade pomožu specijalizovanih softvera Adobe XD i Figma.

UX dizajn

Ovaj posao pripada dizajnerima korisničkog iskustva. Oni određuju strukturu interfejsa i funkcionalnosti. Kako je organizovan i kako su svi delovi povezani jedni sa drugima. Ukratko, oni dizajniraju kako funkcioniše interfejs. Ako dobro funkcioniše, korisnik će imati dobro iskustvo. Ali ako je navigacija komplikovana ili neintuitivna, onda je verovatno loše korisničko iskustvo.

Dakle, UX dizajner odlučuje kako korisnički interfejs funkcioniše, dok UI dizajner odlučuje kako će izgledati korisnički interfejs. Njihova saradnja je neophodna u cilju izrade intuitivne i dobro dizajnirane aplikacije ili web sajta.

Veličina, složenost, posebni tehnički zahtevi, funkcionalnosti, dizajn i druge vrste usluga kao SEO, kopirajting, fotografisanje, prevođenje utiču na formiranje krajnje cene za izradu svakog pojedinačnog web sajta. 

Pošto u procesu učestvuju različiti delovi našeg tima (čije se satnice razlikuju) i čiji angažman može da se utvrdi tek nakon preciznih dogovora sa klijentom, možemo dati samo okvirnu cenu za najmanje projekte.

Tako da jedan profesionalan prezentacioni web sajt, samo sa standardnim funkcionalnostima košta minimalno 300eur.  

Zatražite okvirnu ponudu za izradu web sajta

SEO (Search Engine Optimization) je skraćenica za optimizaciju za pretraživače. To je skup radnji koje se moraju preduzeti da bi se poboljšalo pozicioniranje veb stranica u organskim rezultatima pretrage. Pošto je organska pretraga (Google search) najčešči način da korisnici otkriju i pristupe onlajn sadržaju, dobra SEO strategija je neophodna za poboljšanje kvaliteta i količine saobraćaja na vašem veb-sajtu.

Visokokvalitetni saobraćaj obuhvata samo posetioce koji su stvarno zainteresovani za proizvode, informacije ili druge resurse koje nudi vaš sajt, i koji će preduzeti neku od akcija (konverziju) koju nudi vaš sajt (poručivanje usluge, kupovina, registracija,…)

Više o optimizaciji sajtova za pretraživače.

Iako je WordPress počeo kao alatka za bloging, evoluirao je u moćan kreator veb stranica i robustan sistem za upravljanje sadržajem (CMS).

WordPress pokreće približno 43% svih veb sajtova na internetu.

Zbog svojih profesionalnih karakteristika, mnogi od vrhunskih brendova koriste WordPress za pokretanje svojih veb sajtova. Među poznatim su Time Magazine, Facebook, The New Yorker, Sony, Disney, Target, The New York Times, Microsoft News, Vogue i mnogi drugi.

WordPress je napisan korišćenjem visokokvalitetnog koda, što znači da Google i drugi pretraživači vole WordPress.

WordPress je veoma je sigurna i bezbedna platforma za pokretanje veb stranice.

Profesionalne kompanije proizvode različite dodatke za WordPress koje omogućavaju dodavanje velikog broja funkcionalnosti.

WordPress sajtovi su daleko jeftiniji nego custom made sajtovi.

Održavanje sajta se može podeliti u dve grupe:

U prva grupu spadaju poslovi oko tehničkog održavanja samog sajta: ažuriranje WordPress-a i korišćenih plaginova, provera brzine učitavanje sajta, provera kreiranja automatskih buckup-ova, validnosti SSL sertifikata, provera da li ima error 404 stranica, ažuriranje verzije PHP-a, pravljenje novih e-mail naloga…

U drugu grupu spadaju poslovi oko ažiriranja sadržaja: dodavanje novih stranica ili brisanje starih, izmena tekstova i drugih tipova podataka, dodavanje novih fotografija ili galerija slika.