Izrada web sajtova – Gart Creative

Izrada web sajtova je veoma složen posao i potrebno je uložiti znatan napor i znanja kao bi se postigao očekivani rezultat, koji je u ovom poslu jasan, a to je dobijanje što veće angažovanosti posetilaca sajta u izvršenju određenih akcija (konverzije) koje se postavljaju u samom startu. Te akcije su najčešće poručivanje usluge, kupovina i prenos određenih informacija. 

Izrada web sajtova je veoma složen posao i potrebno je uložiti znatan napor i znanja kao bi se postigao očekivani rezultat, koji je u ovom poslu jasan, a to je dobijanje što veće angažovanosti posetilaca sajta u izvršenju određenih akcija (konverzije) koje se postavljaju u samom startu. Te akcije su najčešće poručivanje usluge, kupovina i prenos određenih informacija. 

Da bi svi bili zadovoljni (i klijent i mi kao agencija) potrebno je uraditi ozbiljnu analizu zahteva koji je postavio klijent. U startu treba naglasiti da je dizajna web sajta veoma važan jer ako je urađen profesionalno ostavlja snažan utisak na korisnike koji dobijaju jasan signal da će imati posla sa profesionalcima koji ništa ne prepuštaju slučaju. Ali dizajn sam po sebi nije dovoljan da bi jedan veb sajt pravio željenu dobit a to je već pominjana konverzija. Druga jako bitna komponenta koja odlučuje o uspešnosti svakog sajta su kvalitetni sadržaji (pre svega tekstovi, fotografije, video-klipovi, ilustracije,…) koji osim što privlače korisnike informacijama koje pružaju, ako su napisani i struktuirani po standardima optimizacije za pretraživače (SEO) mogu da pomognu u lansiranju vašeg sajta na prvu stranicu rezultata pretrage. A to je ono što svi želimo, pošto je to jedan od najboljih načina da povećate prodaju svojih usluga ili robe.   

Šematski prikaz konverzije

Da bi se sve ovo što smo naveli, a to su dobar dizajn, kvalitetni sadržaji i optimizacija postigli Gart Creative pre svakog projekta radi detaljnu analizu kako bi bilo jasno šta tačno treba da se radi, koliko projekat zahteva resursa – odnosno vremena i novca. 

Prva dva koraka u našem procesu izrade web sajtova se odnose na ove analize i na osnovu njih pravimo ugovor sa klijentom koji sadrži funkcionalnu listu, vremenski rok i finansijski stranu projekta. Ostala četiri koraka se rade nakon potpisanog ugovora i odnose se na samu izradu web sajta.

Izrada web sajta u 6 koraka  

1. Definisanje cilja i opsega

Prva stvar je identifikacija cilja ili ciljeva koje bi novi sajt trebalo da zadovolji. Ako ima više ciljeva (npr. mogućnost poručivanje određene usluge i kupovina proizvoda) onda je potrebno uspostaviti hijerarhiju među njima. 

U cilju definisanja ciljeva i opsega trebalo bi odgovoriti na listu pitanja:

 1. Šta je primarni cilj veb sajta – informisanje, prodaja, navođenje korisnika da se prijave za uslugu ili nešto treće?
 2. Ko su ciljni korisnici veb stranice? Trebalo bi odrediti starosnu, obrazovnu i interesnu strukturu potencijanih korisnika. 
 3. Da li planirate da sajt bude za lokalno (mesto, grad, država) ili globalno tržište?
 4. Da li postoji web sajt koji radi u istoj branši koju planirate da pokrenete i koje su njegove prednosti i mane?

Nakon precizne identifikacije cilja/eva potrebno je napraviti plan šta sve ulazi u opseg poslova:

 • koje vrste stranice je potrebeno napraviti
 • koje funkcionalnosti su potrebne (logovanje, pretraga, kupovina, višejezičnost,…)

2. Izrada mape sajta i wireframe-a

Mapa sajta definiše sve potrebne stranice jednog web sajta i njihovu hijerarhiju. Vireframing (žičani model) je osnova dobro dizajnirane veb stranice. Obezbeđuje okvir za vizuelni dizajn veb sajta i elemente sadržaja (naslovi, blokovi teksta, fotografije, …) i služi kao vodič za konačni izgled. 

Izgled mape sajta i wirewrame-a

3. Izrada sadržaja

Sadržaj je razlog postojanja veb sajta. Vrednost koju pruža je razlog zašto se korisnici odlučuju da posete određenu veb lokaciju, tako da se ne može dovoljno naglasiti važnost dobro planirane strategije sadržaja.

Razvoj sadržaja mora da se odvija uz postavljenu SEO strategiju kako bi se osiguralo da sadržaj veb stranica dopre do ciljane publike. Dobro planirana strategija sadržaja povećava vidljivost sajta u rezultatima pretrage.

Sadržaji sajta su tekstovi, fotografije, video-klipovi i ilustracije. Svaki od navedenih vrsta sadržaja utiče na korisnički doživljaj i zato je potrebno posvetiti puno pažnje prilikom njihovog kreiranja. Kao što je već naglašeno svi sadržaji utiču na Optimizaciju sajta za pretraživače (SEO), a i pojedinačno npr. fotografije i video-klipovi se pojavljuju kao reziltati pretrage, što takođe može dovesti posetu na vaš sajt.

Gart Cretaive pruža svojim klijentima uslugi pisanja tekstova (copyrighting), fotografisanja i snimanja video-sadržaja.

4. Dizajn

Elementi dizajna novog veb-sajta trebalo bi da budu pod velikim uticajem postojećih elemenata brenda. Šema boja, dizajn logotipa i drugi elementi dizajna koji će biti korišćeni za web dizajn zavise od toga šta brend predstavlja. U slučaju startapa, veb dizajner ima znatno više slobode u izboru, ali za etablirane brendove je od suštinskog značaja da dizajn veb stranice izgleda u skladu sa postojećim brendiranjem. 

Dizajn sajtova (UI & UX) se radi u specijalizovanim softverima Adobe XD i Figma, koji omogućavaju da se naprave prototipi sajtova koji izgledaju i daju osećaj da su pravi. Takođe omogućavaju klijentima da odobre dizajn pre nego što se krene u proces razvoja.

Izgled dizajna stranica za Restoran Šaran (Adobe XD)

5. Razvoj i testiranje

Razvoj sajtova je prebacivanje dizajna koji smo napravili u prethodnom koraku u živi sajt. Većinu sajtova pravimo u WordPress CMS-u, uz korišćenje proverenih dodataka koji proširuju opseg funkcionalnosti. 

Gart Creative u najvećem broju slučajeva koristi Elementor dodatak za WordPress koji omogućava novu dimenziju u kreiraju dizajna elemenata sajta i prilagođavanje prikaza mobilnim uređajima.

Sajt Restorana Šaran otvoren u Elementoru

Razvoj veb sajta se radi na test adresi do dobijanja finalne istestirane verzije.

Testiranje veb-sajta je bitan korak u procesu dizajna veb-sajta i treba da se odvija istovremeno sa razvojem.

Testiranje veb stranica se sastoji od različitih testova:

 • funkcionalnosti
 • upotrebljivosti
 • interfejsa
 • kompatibilnosti
 • performansi
 • bezbednosti

6. Pokretanje i održavanje

Pokretanje veb stranice podrazumeva njen prenos sa test servera na server uživo. Pokretanje veb stranice nije kraj posla. To je samo jedna faza koja je postignuta. 

Faza održavanja je ono što sledi i to je permanent posao koji je ključan je za rad veb sajta. Održavanje sajta se može podeliti u dve grupe:

 • U prva grupu spadaju poslovi oko tehničkog održavanja samog sajta: ažuriranje WordPress-a i korišćenih plaginova, provera brzine učitavanje sajta, provera kreiranja automatskih buckup-ova, validnosti SSL sertifikata, provera da li ima error 404 stranica, ažuriranje verzije PHP-a, pravljenje novih e-mail naloga…
 • U drugu grupu spadaju poslovi oko ažiriranja sadržaja: dodavanje novih stranica ili brisanje starih, izmena tekstova i drugih tipova podataka, dodavanje novih fotografija ili galerija slika. 

imate dobru ideju?

ili želite da unapredite svoje poslovanje

Možda vas bude zanimalo

U ovom postu ćemo dati osnovne smernice za kvalitetnu optimizaciju za pretraživače dovoljne da se sagleda ceo proces postizanja što boljeg ranga u rezultatima pretrage. U narednim postovima detaljnije ćemo objasnite najbitnije postupke i tehnike kako bi nadogradili svoje znanje i postigli što bolje rezultate.