Gart Creative Digital Solutions

mi pravimo brendove

Portfolio

naše usluge

Web dizajn proces

Definisanje cilja i opsega pri izradi sajta

Prva stvar je identifikacija cilja ili ciljeva koje bi novi sajt trebalo da zadovolji. Ako ima više ciljeva onda je potrebno uspostaviti hijerarhiju među njima. Nakon precizne identifikacije cilja/eva potrebno je napraviti plan šta sve ulazi u opseg poslova (koje vrste stranice je potrebeno napraviti, koje funkcionalnosti su potrebne,…)

Za svaki projekat pravimo kreativni sažetak koji opisuje krajnji cilj veb sajta.

Trebalo bi odgovortiti na listu pitanja pre nego što započnete proces dizajna:

Koji cilj veb-sajt treba da postigne?

Koji problem rešava?

Ko su ciljni korisnici veb stranice?

Koja je nameravana korist koju bi korisnici imali korišćenjem vašeg veb sajta?

Šta je primarni cilj veb sajta – informisanje, prodaja, navođenje korisnika da se prijave za uslugu ili nešto drugo?

Da li postoji web sajt koji radi u istoj branši koju planirate da pokrenete? Koje su njegove prednosti i mane?

Mapa sajta definiše sve potrebne stranice jednog web sajta i njihovu hijerarhiju. Vireframing (žičani model) je osnova dobro dizajnirane veb stranice. Obezbeđuje okvir za vizuelni dizajn veb sajta i elemente sadržaja (naslovi, blokovi teksta, fotografije, …) i služi kao vodič za konačni izgled. 

Sadržaj je razlog postojanja veb sajta. Vrednost koju pruža je razlog zašto se korisnici odlučuju da posete određenu veb lokaciju, tako da se ne može dovoljno naglasiti važnost dobro planirane strategije sadržaja.

Razvoj sadržaja mora da se odvija uz postavljenu SEO strategiju kako bi se osiguralo da sadržaj veb stranica dopre do ciljane publike. Dobro planirana strategija sadržaja povećava vidljivost sajta u rezultatima pretrage.

Elementi dizajna novog veb-sajta trebalo bi da budu pod velikim uticajem postojećih elemenata brenda. Šema boja, dizajn logotipa i drugi elementi dizajna koji će biti korišćeni za web dizajn zavise od toga šta brend predstavlja. U slučaju startapa, veb dizajner ima znatno više slobode u izboru, ali za etablirane brendove je od suštinskog značaja da dizajn veb stranice izgleda u skladu sa postojećim brendiranjem. 

Dizajn sajtova (UI & UX) se radi u specijalizovanim softverima Adobe XD i Figma, koji omogućavaju da se naprave prototipi sajtova koji izgledaju i daju osećaj da su pravi. Takođe omogućavaju klijentima da odobre dizajn pre nego što se krene u proces razvoja.

Razvoj sajtova je prebacivanje dizajna koji smo napravili u prethodnom koraku u živi sajt. Većinu sajtova pravimo u WordPress CMS-u, uz korišćenje proverenih dodataka koji proširuju opseg funkcionalnosti.

Razvoj veb sajta se radi na test adresi do dobijanja finalne istestirane verzije.

Testiranje veb-sajta je kritičan korak u procesu dizajna veb-sajta i treba da se odvija istovremeno sa razvojem.

Testiranje veb stranica se sastoji od različitih testova:

  • funkcionalnosti
  • upotrebljivosti
  • interfejsa
  • kompatibilnosti
  • performansi
  • bezbednosti

Pokretanje veb stranice podrazumeva njen prenos sa test (produkcionog) servera na server uživo. 

Pokretanje veb stranice nije kraj posla. To je samo jedna faza koja je postignuta. Faza održavanja je ono što sledi i ključna je za rad veb sajta.

Klijenti

imate dobru ideju?

ili želite da unapredite svoje poslovanje