Plastikcam East

Plastikcam East je deo italijanske kompanije Think Plastic. Nalazi se u industrijskoj zoni Subotice i može da ponudi sve faze od projektovanja i odabira materijala, izrade alata, brizganja i ugradnje delova.

Tehnologija

Wordpress
  • screencapture-plastikcameast-2021-11-23-14_35_00
  • screencapture-plastikcameast-usluge-montaza-delova-sklapanje-2021-11-23-14_35_44

Rešenje

  • Custom dizajn
  • Trojezičnost
  • Google Business
  • SEO
Plastikcam East se nalazi u modernom proizvodnom prostoru koji ima više celina: projektni biro, proizvodnju sa mašinama za brizganje i deo za ispitivanje i kontrolu kvaliteta. Od nas je traženo da sve ove delove predstavimo na jasan , pregledan i kompaktan način, prateći dizajn matične kompanije.

Fontovi & Paleta

Montserrat Bold

Montserrat Regular

imate dobru ideju?

ili želite da unapredite svoje poslovanje

Sledeći projekat

Milan Zloković

Fondacija Milan Zloković je osnovana 2016. godine sa misijom da omogući puno rasvetljavanje i afirmaciju dela i ličnosti arhitekte Milana Zlokovića, kao projektanta, umetnika, naučnika i pedagoga.
  • screencapture-milanzlokovic-org-2021-11-22-18_06_10
  • screencapture-milanzlokovic-org-en-architecture-2021-11-22-18_07_10