Plastikcam East

Plastikcam East je deo italijanske kompanije Think Plastic. Nalazi se u industrijskoj zoni Subotice i može da ponudi sve faze od projektovanja i odabira materijala, izrade alata, brizganja i ugradnje delova.

Tehnologija

Wordpress
  • screencapture-plastikcameast-2021-11-23-14_35_00
  • screencapture-plastikcameast-usluge-montaza-delova-sklapanje-2021-11-23-14_35_44

Rešenje

  • Custom dizajn
  • Trojezičnost
  • Google Business
  • SEO
Plastikcam East se nalazi u modernom proizvodnom prostoru koji ima više celina: projektni biro, proizvodnju sa mašinama za brizganje i deo za ispitivanje i kontrolu kvaliteta. Od nas je traženo da sve ove delove predstavimo na jasan , pregledan i kompaktan način, prateći dizajn matične kompanije.

Fontovi & Paleta

Montserrat Bold

Montserrat Regular

imate dobru ideju?

ili želite da unapredite svoje poslovanje