Voyager vizitkarta i brošura

Kategorija
Grafički dizajn

Ukratko

Za Voyager je limo i rentacar servis dobili smo zadatak da napravimo vizitkarte i brošuru.

Rešenje

Korišćenjem kolorne šeme, fontova i efektnih fotografija napravili smo dizajn koji prati dizajn vebsajta.