Logo BITCULT

Kategorija
Grafički dizajn

Ukratko

Dobili smo zadatak da za novosnovanu programersku frimu iz Beograda napravimo logotip.

Rešenje

Korišćenjem punih i outline slova, u kontrastu sa zadebljalim grafičkim simbolima jarke žutozelene boje postigli smo efektan i upetaljiv izgled logotipa.