Aquaduct

Kategorija
Web sajtovi

Ukratko

Aquaduct je specijalizovana projektantska kuća iz oblasti sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. Svoje poslove obavlja na teritoriji zapadnog Balkana. Takođe, osim projektovanja Aquaduct se bavi i izvođenjem radova po sistemu kjluč u ruke, a ugrađuje i svoje sopstvene proizvode.

Pred nama je bio zahtev da se napravi višejezični web sajt koji bi na najpristupačniji i najefektniji način predstavio delatnosti kojima se Aquduct bavi, izvedene projekte i edukativni deo namenjen svima koji se zanimaju za savremene trendove u poljoprivredi. Takođe, predviđena je i on-line forma za dobijanje okvirne ponude.

Rešenje

Prikazivanje delatnosti na početnoj stranici je rešena velikim slideshow-om sa efektnim slajdovima i tekstualnim objašnjenjima. Interaktivnom Google mapom sa obeleženim lokacijama izvedenih projekata je na najbolji način rešeno prikazivanje velikog broja izvedenih projekata i njihova teritorijalna rasprostranjenost.

Rezultati

Nakon puštanja sajta zabeleženo je povećanje posete od preko 20%.

Korišćena tehnologija

  • WordPress
  • Višejezičnost
  • On-line forma

Live site URL