Logo Projekat GLAC

Kategorija
Grafički dizajn

Ukratko

Za Arheološki institut iz Beograda i Univerzitet u Sidneju uradili smo logo za arheološki Projekat Glac. Zadatak je bio da se napravi svedeno rešenje.

Rešenje

Za dizajn logotipa iskoristili smo naglašeni serifni font i ime podelili u dva reda oslanjajući se na antičku epigrafiku tj. rimske spomenike sa uklesanim natpisima.