Održavanje

Sistem održavanja sajtova

Nakon što neki sajt ili on-line prodavnica postanu javni i počnu da rade u službi biznisa zbog kojeg su napravljeni, prelazi se u sistem održavanja.

Šta podrazumeva održavanje?

Sistem održavanja pre svega podrazumeva da Gart Creative i dalje stoji vama na usluzi, u funkciji održavanja sajta sa optimalnim performansama (apdejtovi softvera, podešavanja parametara hostinga, dnevni bekapovi), po potrebi dodavanja novih tehničkih mogućnosti, izmeni ili doradi dizajna, dodavanja sadržaja,...

Cena održavanja

Održavanje se naplaćuje pripejd (unapred) za period od šest meseci. Cena se obraćunava po započetom radnom satu. Minimalni potreban broj radnih sati se izračunava u zavisnosti od specifičnosti sajta i potreba klijenta.

Naše obaveze

Održavanje nas obavezuje da u roku od najduže tri radna dana odgovorimo na vaš zahtev dostavljen mejlom i da damo rok za dovršetak koji ne sme da bude duži od pet dana od podnošenja zahteva. U praksi je najčešće do tri radna dana od dana podnošenja zahteva.

Zahtevi koji podrazumevaju značajne izmene sajta i podrazumevaju znatno više vremena su predmet posebnih dogovora i ugovora.