Dizajn i razvoj sajtova

Dizajn web sajtova je kompleksan posao čiji je krajnji cilj da se dobije upečatljiv, pregledan, lak za korišćenje web sajt, koji će biti koristan kako za naše klijente, tako i za njihove buduće korisnike.

Da bi se sve ovo postiglo potrebno je dosta planiranja, istraživanja, pribavljanja (izrade) sadržaja pre nego što se krene u samu izradu web sajta.

Koraci pri izradi web sajtova

Ideja

Polazna ideja je osnov za započinjanje bilo kog posla, pa tako i za pokretanje web sajta. Ali kao što je za ozbiljno pokretanje bilo kog posla potrebno puno istraživanja, planiranja, znanja i resursa, tako je bez ovih elemenata nemoguće napraviti uspešan web sajt. Koliko će vaš sajt biti uspešan zavisi umnogome od prethodno navedenih koraka u čijoj realizaciji vam stojimo na raspolaganju.

Razrada ideje

Od polazne ideje da pokrenemo izradu nekog sajta, često u finalnoj (dostupnoj javnosti) verziji sajta ostane veoma malo. Ako se unapred elaboriraju: polazna ideja, resursi, ciljne grupe i tehnički zahtevi, manje će biti lutanja i lakše će se doći do cilja - korisnog i upotrebljivog web sajta.

Analiza konkurentskih sajtova

Na webu postoji ogroman broj web sajtova i sva je verovatnoća da nešto slično vašoj ideji već postoji. U svakom slučaju kvalitetno i temeljno istraživanje konkurentskih sajtova (sajtova koji se bave istom ili sličnom delatnošću) je najbolji način da uvidite sve njihove prednosti i mane, ali i da dobijete potrebna znanja i ideje koje možete iskoristiti pri pravljenju vašeg sajta.

Pravljenje strukture sajta

Organizacija sajta može biti zahtevan posao naročito u slučajevima glomaznih sajtova sa velikim brojem raznolikih sadržaja. Najveći broj sajtova ima početnu i kontakt stranicu, a prostor između je potrebno popuniti na najlogičniji način. Dobra praksa je da se izbegava suvišno kliktanje na meni stavke i linkove tj. posetioca treba dovesti u dva, najviše u tri koraka do željene stranice. U slučajevima sa mnogo raznolikih sadržaja potrebno je izvršiti njihovu kategorizaciju tj. organizovati ih u smislene kategorije i potkategorije.

Rad na sadržajima

Tekstovi, slike i video zapisi su osnovni sadržaji većine web sajtova. Prilikom pisanja tekstova ali i pri izboru fotografija i postavljanju video klipova potrebno je rukovoditi se maksimom Content is King, tj. da najlepši i najatraktivniji sajtovi neće biti interesantni korisnicima ako su njegovi sadržaji nezanimljivi, lošeg kvaliteta ili zastareli. Potrebno je pisati kratke, koncizne tekstove, sa adekvatnim ilustracijama ili fotografijama i obavezno voditi računa o pravopisu. U najčešćem broju slučajeva potrebno je pisati i skraćene tekstove (anterfile) koji su srž, suština, nakon čijeg čitanja korisnik ima potrebu da pročita ceo članak. Kvalitet i ujednačenost korišćenih fotografija i njihovih formata umnogome će doprineti vizuelnom doživljaju vašeg sajta.

Dizajn

Tek nakon pravljenja strukture sajta i pribavljanja najvećeg broja sadržaja može se preći na dizajniranje samog sajta. Početni korak je da se napravi skica karakterističnih stranica (zašta se koriste specijalni softveri) sa pozicijama karakterističnih elemenata (meniji, beneri, logotipi, tekstualni sadržaji, ilustracije,..) nakon čega se prelazi na dizajniranje u nekom od grafičkih alata Adobe Photo Shop ili Illustrator.
Postoji osnovna podela sajtova u zavisnosti od sadržaja: korporacijske, portfolio, e-commerce, magazin/blog,... a na osnovu dizajna na tzv. clean-jednostavne/svedene, kreativne, tamne, tipografske, tzv. single-page (ceo sajt je jedna dugačka stranica čiji se delovi pozivaju preko menija), retro i još mnoge druge.

Analiza prototipa sajta na web-u i finalne dorade dizajna i funkcionalnosti

Pre nego što se neki sajt zvanično pusti u rad pravi se prototip, tj. potpuno funkcionalna i dizajnirana test verzija na našem serveru, na kojoj se vrše probe i koja služi da klijenti mogu da prate naš rad i učestvuju u njemu.

Tokom dugogodišnjeg rada na izradi web sajtova, GART CREATIVE se opredelio (nakon nekoliko godina razvijanja sopstvenog CMS-a), za WordPress, vodeći Open Source CMS. Razloga za ovakav izbor ima mnogo:

Lak za upotrebu

Wordpress omogućava potpunu kontrolu sadržaja iz administratorskog dela, a takođe se sa velikom lakoćom i minimumom tehničkog znanja može održavati najveći deo sadržaja i iz frontend-a. Lako pravljenje koriničkih naloga sa različitim privilegijama omogućava da jedan sajt ili samo određene delove sajta administrira više ljudi (zaposlenih).

Mogućnost proširivanja drugim komponentama

Veliki broj specijalizovanih firmi proizvodi dodatke (ekstenzije, plugin-ove) za WordPress čijim korišćenjem se njene osnovne funkcionalnosti proširuju i praktično nemaju ograničenja. Gart koristi dodatke renomiranih firmi čiji su proizvodi dokazani na tržištu i imaju veliki broj zadovoljnih klijenata.

Stabilnost i sigurnost

Ogromna WordPress zajednica programera konstantno radi na unapređivanju, otklanjanju nedostataka i povećanju sigurnosti WordPress-a što ga čini veoma pouzdanim izborom.