Izrada web sajtova – Gart Creative

Izrada web sajtova je veoma složen posao i potrebno je uložiti znatan napor i znanja kao bi se postigao očekivani rezultat, koji je u ovom poslu jasan, a to je dobijanje što veće angažovanosti posetilaca sajta u izvršenju određenih akcija (konverzije) koje se postavljaju u samom startu. Te akcije su najčešće poručivanje usluge, kupovina i prenos određenih informacija. 

Optimizacija za pretraživače (SEO)

U ovom postu ćemo dati osnovne smernice za kvalitetnu optimizaciju za pretraživače dovoljne da se sagleda ceo proces postizanja što boljeg ranga u rezultatima pretrage. U narednim postovima detaljnije ćemo objasnite najbitnije postupke i tehnike kako bi nadogradili svoje znanje i postigli što bolje rezultate.